บาคาร่า,บาคาร่าไทย

สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
การค้นหา : พบ 5,853 ตำแหน่งงาน 
1.เปิดบิลขาย ประสานงาน ด้านเอกสาร
2.ทำสต๊อกสินค้า
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี, ปวส., ปวช.
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
1.เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
2.มีความละเอียด รอบคอบ
3.สามารถใช้โปรแกรม Word Excell ได้
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี
3.เงินพิเศษอื่นๆ
ติดต่อ/สถานที่ทำงาน
ตลาดสดลีลา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
งานในบริษัทเดียวกัน : ดูงานทั้งหมด