บาคาร่า,บาคาร่าไทย

สำหรับบริษัท
บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พ.ค. 65 ส่วนลดเพียบ รับสิทธิ์เงินหลายเด้ง

บาคาร่า,บาคาร่าไทย

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พ.ค. 65 ส่วนลดเพียบ รับสิทธิ์เงินหลายเด้ง

06 พฤษภาคม 2565

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พ.ค. 65 ส่วนลดเพียบ รับสิทธิ์เงินหลายเด้ง

06 พฤษภาคม 2565

       เช็กชัดๆ เปิดรายละเอียดการรับสิทธิ์สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ตามปฏิทินของเดือนพฤษภาคม 2565 มีส่วนลดหลายรายการ ได้รับสิทธิ์เงินหลายเด้ง

• วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
1. ได้เท่าไร : วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 400/500 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)
ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

2. ได้เท่าไร : ค่าเดินทาง ค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์, รถไฟฟ้า (รฟม. และ BTS) 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)
ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

3. ได้เท่าไร : วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) โดยนำบัตรไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)
ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

• วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
4. ได้เท่าไร : เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)
ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

       สำหรับ "ผู้สูงอายุ" ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน

• วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
5. ได้เท่าไร : ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สามารถกดเป็นเงินสดได้)
ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564-ก.ย. 2565)

6. ได้เท่าไร : ค่าไฟ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สามารถกดเป็นเงินสดได้)
ใครได้ : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564-ก.ย. 2565)

• วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
7. ได้เท่าไร : เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท/เดือน (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
ใครได้ : ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

       สำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

       ขณะที่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เผยเงื่อนไขหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ เดือน ก.ค.-ส.ค.นี้ ซึ่งแบบฟอร์มที่จะใช้ในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เสร็จแล้ว เหลือเพียงการเชื่อมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆ เพื่อลบคำครหาว่าช่วยคนจนไม่จริง หรือคนจนไม่จริงมาถือบัตรคนจนได้อย่างไร

       สำหรับช่องทางการลงทะเบียน จะให้ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลเชื่อมต่อฐานข้อมูลทั้งหมด ของภาครัฐ และจะส่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารของรัฐ ช่วยกรอกข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการลงทะเบียน โดยคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรอบใหม่ ดังนี้

• สัญชาติไทย
• มีอายุตั้งแต่ 18 ปี
• ไม่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ต้องขัง
• ต้องมีรายได้ส่วนตัว และรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อคนไม่เกิน 100,000 บาท
• ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก, สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เฉลี่ยเกิน 100,000 บาทต่อคน
• ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่กำหนดไว้ เช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา, ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
• เงื่อนไขใหม่คือต้อง "ไม่มีบัตรเครดิต" และ "ต้องไม่มีเงินกู้" เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท

       อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02-109-2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร 02-270-6400 ในวัน-เวลาราชการ
Cr. thairath.


บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ