บาคาร่า,บาคาร่าไทย

สำหรับบริษัท
เปิด 10 อาชีพ 'ฝีมือแรงงาน' รายได้ดีสุด ปี 2565

บาคาร่า,บาคาร่าไทย

เปิด 10 อาชีพ 'ฝีมือแรงงาน' รายได้ดีสุด ปี 2565

20 พฤษภาคม 2565

เปิด 10 อาชีพ 'ฝีมือแรงงาน' รายได้ดีสุด ปี 2565

20 พฤษภาคม 2565

       หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบขึ้นค่าแรง ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม และสอดคล้องกับทักษะฝีมือความรู้ ความสามารถและการจ้างงานในตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 10 พ.ค.65 ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา แบ่งตาม "มาตรฐานฝีมือ" ดังนี้

3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา ที่เตรียมได้ปรับขึ้นล่าสุด
1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง
- ช่างติดตั้งยิปซั่ม (ระดับ 1) 450 บาท/วัน , (ระดับ 2) 595 บาท/วัน
- ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ 1) 645 บาท/วัน
- ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น (ระดับ 1) 450 บาท/วัน , (ระดับ 2) 550 บาท/วัน , (ระดับ 3) 650 บาท/วัน
- ช่างสีอาคาร มาตรฐานฝีมือ (ระดับ 1) 465 บาท/วัน , (ระดับ 2) 600 บาท/วัน
- ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา (ระดับ 1) ค่าจ้าง 475 บาท/วัน , (ระดับ 2) 575 บาท/วัน

2. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ (กลุ่มสาขาอาชีพที่กำหนดขึ้นใหม่) รวม 4 สาขา
- ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) (ระดับ 1) 450 บาท/วัน , (ระดับ 2) 550 บาท/วัน , (ระดับ 3) 650 บาท/วัน
- ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ (ระดับ 1) 430 บาท/วัน , (ระดับ 2) 550 บาท/วัน
- ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) (ระดับ 1) 525 บาท/วัน
- ช่างเครื่องถม (ระดับ 1) 625 บาท/วัน

3. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ (กลุ่มสาขาอาชีพเดิม) รวม 7 สาขา
- นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) (ระดับ 1) 460 บาท/วัน , (ระดับ 2) 475 บาท/วัน
- ผู้ประกอบขนมอบ (ระดับ 1) 400 บาท/วัน , (ระดับ 2) 505 บาท/วัน
- พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (ระดับ 1) 440 บาท/วัน , (ระดับ 2) 565 บาท/วัน
- พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร (ระดับ 1) 440 บาท/วัน
- ช่างแต่งผมสตรี (ระดับ 1) 440 บาท/วัน , (ระดับ 2) 510 บาท/วัน , (ระดับ 3) 650 บาท/วัน
- ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับ 1) 430 บาท/วัน , (ระดับ 2) 500 บาท/วัน , (ระดับ 3) 630 บาท/วัน
- ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ระดับ 1) 500 บาท/วัน

โดยอัตราค่าจ้างดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ 90 วัน หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปิดลิสต์ 10 อาชีพ "ฝีมือแรงงาน" ค่าจ้างสูงสุด
อัปเดตการจัดอันดับ อัตราค่าจ้าง "ฝีมือแรงงาน" ประจำปี 2565 ล่าสุด
ไปดูกันว่า ฝีมือแรงงาน "อาชีพ" ไหน? ที่ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ประจำปี 2565 (นับจากค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับสูงสุด)

อันดับ 1 : นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (โภชนบำบัด)
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 1 ค่าจ้าง 680 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 2 ค่าจ้าง 900 บาท/วัน

อันดับ 2 : ช่างเชื่อมทิก
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 1 ค่าจ้าง 505 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 2 ค่าจ้าง 680 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 3 ค่าจ้าง 855 บาท/วัน

อันดับ 3 : นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (วารีบำบัด)
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 1 ค่าจ้าง 625 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 2 ค่าจ้าง 825 บาท/วัน

อันดับ 4 : ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 1 ค่าจ้าง 440 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 2 ค่าจ้าง 605 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 3 ค่าจ้าง 825 บาท/วัน

อันดับ 5 : พนักงานนวดไทย
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 1 ค่าจ้าง 485 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 2 ค่าจ้าง 640 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 3 ค่าจ้าง 795 บาท/วัน

อันดับ 6 : นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (สุคนธบำบัด)
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 1 ค่าจ้าง 595 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 2 ค่าจ้าง 790 บาท/วัน

อันดับ 7 : ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 1 ค่าจ้าง 510 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 2 ค่าจ้าง 585 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 3 ค่าจ้าง 740 บาท/วัน

อันดับ 8 : นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด)
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 1 ค่าจ้าง 540 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 2 ค่าจ้าง 715 บาท/วัน

อันดับ 9 : ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 1 ค่าจ้าง 440 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 2 ค่าจ้าง 565 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 3 ค่าจ้าง 685 บาท/วัน

อันดับ 10 : ช่างควบคุมเครื่องกล CNC
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 1 ค่าจ้าง 470 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 2 ค่าจ้าง 555 บาท/วัน
มาตรฐานฝีมือ ระดับ 3 ค่าจ้าง 675 บาท/วัน

อ้างอิง : oic.go.th , มติ ครม. , bangkokbiznews


บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ