บาคาร่า,บาคาร่าไทย

สำหรับบริษัท

หัวหน้าช่างไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้า (รับสมัครด่วน)

- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
- ปรับปรุงและออกแบบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรได้
- ควบคุมอะไหล่ที่ใช้ซ่อมบำรุง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา  ปวส., ปวช. 
- คณะ/สาขา  งานไฟฟ้ากำลัง, ช่างกลโรงงาน, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์  ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย
- การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างแมคคาทรอนิกส์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้านการดูแลซ่อมบำรุงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ท่องเที่ยวประจำปี
สถานที่ทำงาน
ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ติดต่อ
คุณทศพร
 088-630-1713