บาคาร่า,บาคาร่าไทย

สำหรับบริษัท
- รับผิดชอบร่วมเสนอแนะ ร่วมออกแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
- รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบ กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ออกแบบ และข้อกำหนดความปลอดภัยอาหาร และความต้องการของลูกค้า
- รับผิดชอบร่วมวางแผนงาน ทบทวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- รับผิดชอบจัดทำบัญชีรายชื่อวัตถุดิบ และส่วนผสมที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ (Allergen )
- รับผิดชอบวิเคราะห์ ทดสอบ และกำหนดวิธีทดสอบเพื่อกำหนดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หรือความไม่ปลอดภัยของอาหาร
- รับผิดชอบคิด Cost ผลิตภัณฑ์เมื่อมีการปรับสูตร (มีการสอนงานก่อนให้ปฏิบัติจริง)
- รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายคุณภาพไปใช้และปฏิบัติงานในการวิเคราะห์/ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยาทั้งหมด
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา   วิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร
- ประสบการณ์ทำงาน  ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- อายุ 22 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดเพศ)
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร , วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน ขอให้มีใจรักการเรียนรู้ (บริษัทมีระบบพี่เลี้ยง )
- มีความรู้ด้านระบบ HACCP/GMP, FSSC22000 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์และทำ OT ได้
- กรณีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดข้างต้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล (เราเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มุ่งมั่นและสนใจงาน)
สวัสดิการ
- รถรับส่งพนักงาน (สอบถามเส้นทางได้ที่ฝ่ายบุคคล)
- ข้าวสวยฟรี อาหารราคาประหยัด (15 บาท/มื้อ)
- ห้องพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และยารักษาโรค
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน (ฟรี)
- ทำงานในพื้นที่ปรับอากาศ (เย็นสบายทั้งวัน)
- บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
- ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายความปลอดภัย อย่างครบถ้วน
สถานที่ทำงาน
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ห่างจากปากทางเข้านิคมประมาณ 2 กิโลเมตร (เดินทางสะดวก ไม่อยู่ในซอย วิ่งทางตรงอย่างเดียว รถไม่ติด)
ติดต่อ
คุณกมลพรรณ เย็นงาม
034-462-251-2 , 086-378-6978