บาคาร่า,บาคาร่าไทย

สำหรับบริษัท
- ติดตั้ง งานไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์
- งาน CNC Control
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 14,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา  อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา   ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ประสบการณ์ทำงาน  ไม่ต้องมีประสบการณ์  ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุ 22 – 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ ช่างกล
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน กระตือรือร้น ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบมีความคิดเป็นระบบ ไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือมีพื้นฐานการใช้เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบขับขี่รถยนต์
สวัสดิการ
- พักร้อนประจำปี
- โบนัส
- ประกันสังคม
- ค่าโทรศัพท์
- ชุดยูนิฟอร์ม
สถานที่ทำงาน
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณปุนรดา
 091-075-4688