บาคาร่า,บาคาร่าไทย

สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ โฆษณา-ประชาสัมพันธ์
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2563
| จำนวนพนักงาน 70 คน
We are a company specialized in Sale & Marketing, with more than 10 years of direct experience and care for many leading customers. Our company will market in a way that will effectively reach the target audience and achieve great results.
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 20 ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์ติดต่อ
คุณวรท เล็กมณี 061-254-6565
เว็บไซต์
 
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ โฆษณา-ประชาสัมพันธ์
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2563
จำนวนพนักงาน 70 คน
We are a company specialized in Sale & Marketing, with more than 10 years of direct experience and care for many leading customers. Our company will market in a way that will effectively reach the target audience and achieve great results.
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 20 ลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์ติดต่อ
คุณวรท เล็กมณี
061-254-6565 
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ