บาคาร่า,บาคาร่าไทย

สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2547
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เอชไอซี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 - เราเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง บริษัทของเราตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ปัจจุบันบริษัท ฯ ได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น จึงมีความยินดีที่จะเปิดรับบุคลากรจากภายนอก ที่มีความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น เติบโตไปพร้อมกับเรามาร่วมงานกัน หากคุณกำลังมองหางานที่ดี มีมาตรฐาน เราขอเชิญชวนมาร่วมงานกับเรา
ที่อยู่บริษัท
1/87 หมู่ที่2 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
คุณกมลพรรณ เย็นงาม 034-462-251-2
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2547
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เอชไอซี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 - เราเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง บริษัทของเราตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ปัจจุบันบริษัท ฯ ได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น จึงมีความยินดีที่จะเปิดรับบุคลากรจากภายนอก ที่มีความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น เติบโตไปพร้อมกับเรามาร่วมงานกัน หากคุณกำลังมองหางานที่ดี มีมาตรฐาน เราขอเชิญชวนมาร่วมงานกับเรา
ที่อยู่บริษัท
1/87 หมู่ที่2 ถนนนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
คุณกมลพรรณ เย็นงาม
  034-462-251-2
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ