บาคาร่า,บาคาร่าไทย

สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ขนส่ง ขนส่งมวลชน ขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ ชิปปิ้ง ส่งของ ทางด่วน
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
ประกอบธุรกิจห้องเย็นรับฝากสินค้า เก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง
ที่อยู่บริษัท
47/19 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
คุณสวิชญา กัลยาณมิตร, คุณสุวรรณา เเก้วจิต, คุณเมธาพร สุขประเสริฐ , คุณนุชลี เกรียงมงคล 0813540766
เว็บไซต์
 
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ขนส่ง ขนส่งมวลชน ขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ ชิปปิ้ง ส่งของ ทางด่วน
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
ประกอบธุรกิจห้องเย็นรับฝากสินค้า เก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง
ที่อยู่บริษัท
47/19 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
คุณสวิชญา กัลยาณมิตร, คุณสุวรรณา เเก้วจิต, คุณเมธาพร สุขประเสริฐ , คุณนุชลี เกรียงมงคล
  0813540766
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ